Ae ba nösi

Frater

Moroi ba Wikipedia
Ira frater CMM me 1926

Frater (asese tesura ia adogo-dogo Fr.) no töi fogaoni khö ndramatua bakha ba Gereja Katolik si tefaböbö ba sambua wa'awösa religius nifotöi Ordo ma zui Kongregasi.

So sambua Kongregasi ndra Frater ba Danö Niha ya'ia da'ö ira Frater CMM si so ba Jln. Karet ba Gunungsitoli

Baero kongregasi ndra frater, so göi danö bö'ö nifotöi frater, ya'ia da'ö ya'ira si so ba wamahaö filosofi ba ba teologi sedöna tobali ere ba zi so föna. Famahaö tobali ere bakha ba Gereja Katolik tola irugi 9 fakhe. Gasa-gasa da'ö lakaoni ira frater. Na no dania tobali ira ere ba lakaoni ira Pastor ma na anggota Kongregasi ma Ordo ira ba asese göi lakaoni khöra Pater.

Töi frater

[bulö'ö | bulö’ö kode]

Töi frater tehalö moroi ba li Latin, li soya la'oguna'ö niha bakha ba Gereja töra 1500 fakhe. Frater eluahania talifusö ira matua. Ba wolo'ö ni'oroi'ö Yesu samösa me imane, "Ba böi ndramube'e töimi zamahaö, ha sa samösa zamahaö ya'ami, ba si fatalifusö ami fefu" (Mat 23:8), andrö wa oi lakaoni nawöra ya'ira si tefaböbö ba wa'awösa fa'alowalangi andrö frater, eluahania talifusö.

Baero ira si lö aetu tekaoni frater simane Frater CMM, so göi bakha ba Gereja Katolik nifotöi frater, ya'ia da'ö ya'ira sedöna tobali ere dania na no awai wamaha'öra ba Sekolah Tinggi Filsafat ba Teologi. Gasa-gasa wamaha'ö andre (6 irugi 9 fakhe) tekaoni ira frater. Na no la'awalisi wamaha'ö andrö ba tetehegö khöra tobali ere, ba latema wombayoini fa'aere (li Indonesia pentahbisan imam) ba awena tekaoni ira pastor.