Wikipedia:Sangai halöŵö

Moroi ba Wikipedia
Ae ba navigasi Ae ba wangalui

Ya'odo samösa Fao dödögu. ena'ö tetuyu zui Pak User:Slaia tobali sangai halöŵö ba Wikipedia Nias. Saohagölö lora waruwu

Arsip[bulö’ö kode]

Mangandrö tobali admin ba Wikipedia[bulö’ö kode]

Ya'ahowu ira talifusö. Sarawaŵa tö ahori ginötögu tobali admin ba Wikipedia. Ba arörö manö dania. Andrö wa ubörögö iada'a wangandrö khömi tobali admin zui na fao dödömi. Böi alaŵö wanura na lö fao dödömi. Misura {{lö fao dödögu}} ~~~~ aefa gangombakhata andre. Na fao atö ba dödömi ba misura tou da'e {{fao dödögu}} ~~~~. Saohagölö. slaiatalk 28 Augustus 2021 23.59 (WIB)[balas]

  • Ya'odo samösa Symbol support vote.svg Fao dödögu.  ena'ö tetuyu zui Pak Slaia tobali sangai halöŵö ba Wikipedia Nias. Saohagölö LasapolloWpBicara 31 Augustus 2021 18.48 (WIB)[balas]
  • Moroi ba dödögu wanguma'ö Symbol support vote.svg Fao dödögu.  na tatuyu zui namada Slaia tobali sangai halöŵö ba Wikipedia Nias. Saohagölö Simalambuotalk 31 Augustus 2021 21.57 (WIB)[balas]
  • Moroi ba dödögu wanguma'ö Symbol support vote.svg Fao dödögu.  na tatuyu zui namada Slaia tobali sangai halöŵö ba Wikipedia Nias. Saohagölö Agusti lasetalk Agusti lase (talk) 16 September 2021 15.54 (WIB)[balas]

Mangandrö tobali admin ba Wikipedia User:Yasanto Lase[bulö’ö kode]

Ya'ahowu fefu ira ama, ina ba ira talifusögu. Meno ahori ginötögu tobali admin ba Wikipedia ba ginötö si no numalö, ba omasido zui ufa'ema khömi ba wamalua falulusa fohalöŵö ba admin ba Wikipedia, me arörö manö dania, ba löfakhamö ba wame'e söndra. Andrö wa ubörögö iada'a wangandrö khömi tobali admin zui na fao dödömi. Böi alaŵö wanura na lö fao dödömi. Misura {{lö fao dödögu}} ~~~~ aefa gangombakhata andre. Na fao atö ba dödömi ba misura tou da'e {{fao dödögu}} ~~~~. Saohagölö. Yasanto Lasetalk 15 September 2021 19.43 (WIB)[balas]

  • Moroi ba dödögu wanguma'ö Symbol support vote.svg Fao dödögu.  na tatuyu zui namada Yasanto Lase tobali admin ma sangai halöŵö ba Wikipedia Nias. Saohagölö Simalambuotalk 16 September 2021 08.27 (WIB)[balas]
  • Symbol support vote.svg Fao dödögu.  slaiatalk 16 September 2021 13.38 (WIB)[balas]