Huhuo zangoguna:Yasanto Lase

Moroi ba Wikipedia
Ae ba navigasi Ae ba wangalui

Fame'e töi zura[bulö’ö kode]

Ya'ahowu. Na tabe'e döi sambua zura tafagölöisi ia ba nösinia. Ba zura "atoru göfa sihombo", nösinia ha wa'atoru göfa Sriwijaya me 9 ŵa si sara 2021‎. Hiza i, no oya göfa sihombo satoru baero da'ö. Andrö, tola tafazökhi zura si bohou simane "Fa'atoru Göfa Sihombo Sriwijaya ...". "Atoru göfa sihombo" no ufawu'a tobali "silako köfa sihombo", nösinia dania hadia manö zilako salua ba göfa sihombo simane atoru, alabu wanikha, ataya ba dalu nasi, ba tanö bö'önia. banio (fahuhuo) 09:03, 13 Baŵa si sara 2021 (WIB)

Onönöta, simanö göi wame'e kategori. Lö fakhai ba '"desa" fa'atoru göfa sihombo. banio (fahuhuo) 09:16, 13 Baŵa si sara 2021 (WIB)

Sanandrösa ba wame'e kategori, tenga ya'o zonönö kategori "Desa" me u'ila wa lö fakhai. Sura da'ö no ifawu'a ma'ifu amada *Simalambuo* pak Yosa. Na ösi fao dödögu, ha ya'i abölöbölö sibai wamake fehede silako. Na köfa satoru, böi badödögu me tesura bada'ö waöwaö nia wa satoru andrö SJ182. Simanö zöndra moroi khögu, saohagölö zi'oföna meno akao ndraugö wangahaogö ya'ia Yasanto Lase (talk) 14:56, 13 Baŵa si sara 2021 (WIB)

Bologöu dödöma Ma, lö nifaigigu hadia same'e kategori mege. Na so wehede bö'ö famaedo "kecelakaan" baero silako tola tanönö ba zura, dania ufawu'a ma tola öfawu'a samösa. banio (fahuhuo) 18:18, 13 Baŵa si sara 2021 (WIB)

Ni suragu safuria[bulö’ö kode]

Fanörö tödö wa'atumbu Wikipedia si 20

Uji Coba Terjemahan[bulö’ö kode]

Berdasarkan geografis

Caption text
Li Indonesia Li Niha
Benua
Samudra
Laut
Darat
Provinsi
Negara Bagian
Kota
Kabupaten
Kelurahan
Kecamatan
Desa

nah coba diterjemahkan. Akuindo (talk) 20:32, 13 Baŵa si dua 2021 (WIB)

Gambar[bulö’ö kode]

Pak Yasanto,

Saya bantu rapikan gambar di artikel gowirio, jika gambarnya banyak bisa mempergunakan sintak berikut.
<gallery> Gambar </gallery> . --Arupako (talk) 13:50, 1 Maret 2021 (WIB)