Ae ba nösi

Babilonia

Moroi ba Wikipedia
Gölana wa'arazo Babilonia götö wamatörö nga'ötö Kasite

Babilonia (ma Babeli ba Zura Ni'amoni'ö ba li Niha) no sambua gölana amatöröŵa nifotöi molo'ö töi mbanua fondrege ebua khönia, ya'ia da'ö Babilona, si so ba danö Mesopotamia (tanö heza so Irak ba Suriah iada'a) 1894 fakhe föna wa'atumbu Yesu.

Moroi ba danö andre tumbu ba ebua-bua Gaberahamo fatua lö awu'a ia lumalö ba danö si so Israel iada'a.

Oya gokhöta niha ba Babilonia, irege lafasindro khöra malige salaŵa nisura bakha ba Moze I 11:1-9.[1]

Bahiza sabölö itörö tödö niha sanandrösa ba Babilonia, ya'ia da'ö me i'alani niha Gizeraeli razo Nebukanesa 598 fakhe föna wa'atumbu Yesu, ba ifawu'a ira lumalö ba danö Babilonia. Ba da'ö toröi ndraono Gizeraeli irugi döfi 538 me itehegö khöra razo Sirus (ma Kiro bakha ba Zura Ni'amoni'ö ba li Niha) mangawuli ba danöra (faigi Yes 45:1-3).[2]

  1. Tower of Babel, britannica.com, mufaigi me 01/12/2023, (Li Inggris).
  2. Babylonian Captivity, britannica.com, mufaigi me 01/12/2023, (Li Inggris).