Lili

Moroi ba Wikipedia
Lili sesolo sohola ba mbalö ta'a-ta'a

Lili (li Indonesia lilin) no sambua fandru nifazökhi moroi ba ŵe wanikha-tanö (li Indonesia parafin) si no mubakugö. Ena'ö tola mohola ia labe'e da'a-ta'ania moroi ba mbana sesolo bakha ba hunönia, nikhozi ba ginötö lafehola lili faoma afi-afi. Börö wa'aukhu hola galitö moroi ba da'a-ta'a, mozau ŵe wanikha-tanö andrö. Zau-zau andre faruka ira oksigen same'e muhola ia, irege lö aetu muhola lili.

Meföna me lö nasa lasöndra niha ŵe wanikha-tanö ba ngaotu ndröfia si-19, la'oguna'ö dawö zaŵi tobali lili. Lili andre no tobali börö haga fondrege ni'oguna'ö niha ba gulidanö fatua-lö so listrik. Iada'a me no so sa'ae listrik gofu heza, te'oguna'ö lili ha tobali gaba-gaba, duma-dumania ba fangowasaini wanörötödö fa'atumbu niha (li Indonesia pesta ulang tahun), ba wangandrö bakha ba Gereja ba ba ginötö mate wandru ba nomo.

Fangoguna'ö[bulö'ö | bulö’ö kode]

Oya lala wangoguna'ö lili. Asese te'oguna'ö ia bakha ba liturgi Gereja, duma-dumania ba altar ma zui ba ginötö wangowasaini wanörötödö femaoso Yesu ba zibongi Paska. Ba da'ö latunu lili sesolo si tobali maedo-maedo haga Zo'aya si no mangalani fa'amate.

Lili Paska, nifehola ba zibongi wanörötödö wemaoso Zo'aya (li Indonesia perayaan malam Paska)
Lili Paska, nifehola ba zibongi wanörötödö wemaoso Zo'aya (li Indonesia perayaan malam Paska)

Asese göi ta'ila oya lili bakha ba Gereja Katolik, heza möi niha mangandrö ba wangotura'ö ngarö-ngarö dödöra khö Zo'aya. Ba zi ero ngawua ngarö-ngaröra latunu sara lili ba latötöna wa simbo galitö andrö möi miyaŵa khö Lowalangi hulö zimbo gumöyö nitunu (faigi duma-dumania nifalua Zakharia bakha ba Luk 1:8-10).

Lili ni'gouna'ö ba wangandrö bakha ba Gereja
Lili ni'gouna'ö ba wangandrö bakha ba Gereja

Bahiza tenga ha bakha ba Gereja la'oguna'ö lili. Asese göi la'oguna'ö ia ba ginötö la'owasaini wanörötödö fa'atumbura niha. Lataru'ö ba lafehola mato ha'uga lili ba dete kue, dali wa'oya ndröfi, ba awena dania lawuwusi ia irugi mate tobali tandra wa no larugi döfi wa'auri si bohou.

Lili nitaru'ö ba dete kue, ni'oguna'ö ba wanörötödö wa'atumbu niha (li Indonesia pesta hari ulang tahun)
Lili nitaru'ö ba dete kue, ni'oguna'ö ba wanörötödö wa'atumbu niha (li Indonesia pesta hari ulang tahun)

Simanö göi asese la'oguna'ö lili niha ba nahia wemanga gö (li Indonesia restoran). Na latunu lili, ba hulö fabö'ö nirasoi dome simanga ba da'ö. Hulö abölö awakhö dödöra ba itugu so wa'omasira nawöra (niŵaö romantis ba li Indonesia).

Lili ni'oguna'ö niha ba meza wemanga. Laŵaö niha wa taraso so wa'omasi (li Indonesia romantis) na fefu oi ogömi ba ha haga lili zi so
Lili ni'oguna'ö niha ba meza wemanga. Laŵaö niha wa taraso so wa'omasi (li Indonesia romantis) na fefu oi ogömi ba ha haga lili zi so

Heza tesöndra ba Danö Niha[bulö'ö | bulö’ö kode]

Oya tesöndra lili ba nahia gamawaö ba fasa. Baero da'ö so göi nahia wamazökhi lili ba Gunungsitoli, ya'ia da'ö ba Biara Santa Klara, Jln. Gunungsuci, ba hili-hili furi SMP Bunga Mawar. Ba da'ö tesöndra oya ngawalö lili moroi ba lili sise-ise irugi lili sesolo ba sanau simane lili Paska, ba no göi lahaogö lafola'a-la'a ia.