Sula

Moroi ba Wikipedia
Ae ba navigasi Ae ba wangalui
Sula mbanio

Sula, Zula  ; sambua wakake ni'oguna'ö ba wanulagö/wamokai sawu mbanio ba danö niha, sula ma Zula tehaogö moroi ba geu sabe'e simane eu Manawa ma zui eu Burune lafili zadölö ma'ifu böi sabila, aefa da'ö la'ataröisi ba la'abolobolo'ö mbalö tanö ba hogu ba tanö ba mbörö a'atarö'ö enaö tola tetaru ba danö, awena lataru'ö badanö sabe'e mato dua wulu seti (20 cm) wa'abakha batoröi yaŵa fa'anau mato ŵalu ngafulu seti (80 cm) ma molo'ö somasi niha sangogunaö. Sula ma Zula moguna sibai ba zo farö banio tobali fanikha sami ba li indonesia minyak goreng, alio ia moroi ba wakake belewa ma fakake tanö bö'ö. Sula ma Zula no sambua fakake silö taya irugi ma'ökhö ba danö niha, abölö ya'ira soya ohi ma nohi, yamendrua manö khö zasese manöi ba döla nohi ma lafotöi tuka faze (tukang panjat).

Eu Manawa[bulö'ö | bulö’ö kode]

Eu manawa, ya'ia Geu sabe'e si so ba danö niha, asese lafake ba wamazökhi ose (Pondok), mazui omo (rumah), sabölö oya lafake ba wa mazökhi haya ma ba'o sitobali kandra mbaŵi ba li indonesia Kandang babi.

Sula ba Mbanua Bö'ö[bulö'ö | bulö’ö kode]

Amaehutara Sula faoma Sulimat ya'ia da'ö Sula tefazökhi moroi bageu, na Sulimat tefazökhi moroi bazi'öli. [1]

Gohe gohe[bulö'ö | bulö’ö kode]

  1. Kurniawan, Fajar (4 September 2020). "10 Senjata Tradisional Jawa Barat Serta Penjelasannya".TambahPinter.Com