Ae ba nösi

Malu

Moroi ba Wikipedia

Malu ma fealu (Li Indonesia berburu) no fehede ni'oguna'ö ba li Niha na möi ira wangalui ba wofa'ala ma mondra'u aurifö si so ba gatua[1] Aurifö sasese lafa'ala ma lara'u na möi malu ya'ia da'ö laosi, nago, sökha, böhö, sigölu, btn.

Ngawalö Wealu ba Danö Niha

[bulö'ö | bulö’ö kode]

So ha'uga ngawalö wealu ba Danö Niha si no lafalu-falua ira satua föna, ya'ia da'ö:

  • Malu Laosi, nifalua zi darua, datölu ma irugi dalima niha; tola ha si sambua ngambatö tenga niha sato (Li Indonesia Kelompok kecil).
  • Malu sökha, nifalua zi ha'uga mgambatö si no hasara tödö, fa'atora mato daönö irugi felendrua niha. Malu sökha tola lafalua zi ha'uga ngambatö lafotöi ira molo'ö fa'ato lamane sambua ngawawa zialu (Li Indonesia kelompok sedang 6 s.d. 12 orang)
  • Mamolo, nifalua niha sato ma zi sambua, dombua banua si no hasara tödö ba wamasindro gangowuloa wamolo, fa'atora mato 24 irugi ngaotu niha, lamane sambua ngawawa wamolo (Li Indonesia sekelompok besar/orang banyak)

Amakhoita ba Wealu

[bulö'ö | bulö’ö kode]

Fatua lö mufalua wealu, ba si'oföna i'owuloi zifao khönia sondrönia'ö fealu ba wanga'i wahasara dödö khöra, la honogöi simane:

  • Hadauga ira zifao, nifili niha sabölö fagohi ba ndru'u, tola onomatua si no la boto si hino döla irugi satua si no bihasa, ba sowaöri boto (Li Indfonesia orang sehat) si lö fökhö faniri, mozo, ulu, btn.
  • Lafalua wamoni fatua lö möi ira ba ndru'u wealu, duma-dumania si no mongambatö tebai forudu ia ba ndrongania 3 ngaluo fatua lö möi malu. Tebai manötöi sabe'e/mangöndru, tebai mangelifi, tebai falele, tebai falimo, tebai fa'udu/fagua-gua, ba tanöbö'önia.

Amakhoita ba Wamolo

[bulö'ö | bulö’ö kode]

Fakake Wealu

[bulö'ö | bulö’ö kode]

Niha si malu, si'oföna sibai, niha sibarani manörö atua, du'u ba sangila lögu danö. Ba we'amöi malu, labörö sibai, owulo hawa'ato zimöi mealu, ba mangandrö zatua khöra, ena'ö la söndra gahulua utu ndru'u simane : laosi, nago, sökha, bogo, böhö, ba tanö bö'ö. Hiza bawe'amöi malu, oya sibai gamonita, tebai manötöi sabe'e ma tebai falele. Amonita da'a la be'e ba dödöra ya'ira simöi malu. Aefa mangandrö, ba dozi zimöi malu, la'ohe doho zamösana, belewa si so saembu ba löwi-löwi, ba asu mato hauga rozi sitobali awö solohi utu ndru'u. Nano aefa mangandrö, bafakake no oi so ba danga, ba la honogöi hezo labörötaigi wofanö, ba faoma lafatunö dania hezo wetaro orudu zui ira.

Malu ba mbanua-banua

[bulö'ö | bulö’ö kode]

Meföna me abölö nasa gatua, ambö ato nasa niha ba danö niha, utu ndru'u oya sibai, ba lö marase niha we'amöi malu, ha mato sabata, ba no tola lasöndra gahuluara. Ia da'a ba no oi teboka mbolo mbenua, irege mangalö sa'ae wa'oya gutu ndru'u ma aurifö. Niha moroi ba danö niha, sino to'ölö malu ma mangalui sökha ba gatua, lakaokö we'amöi ba zitambai nasi fetaro ba danö Ase, ba wangalui sökha me tenga ha ba wangalui diwo simane nifalua ndra satuada meföna, iada'a fealu no hulö sambua lala halöŵö ia, me ahuluara so niha sowöli molo'ö fa'abua ba wali'era ma nikilo ba ni'erai hauga ribu rufia mbölinia. Aboto ba dödö niha fefu wa ono niha no niha sonekhe sibai ba wealu, me no sambua ni tohugö simane nifalua ndra satua meföna ba Danö Niha. [2]

  1. Fehede ni'oguna'ö Heinrich Sundermann bakha ba Zura Ni'amoni'ö ya'ia da'ö utu ndru'u. Ba hiza fehede andre ambö faudu. Laosi, böhö btn. no aurifö segebua sibai irege tebai takaoni ira utu si no ide-ide sibai. Ba Wikipedia Li Niha te'oguna'ö wehede aurifö (li Indonesia binatang ma hewan), si fabö'ö moroi ba urifö ni'uri niha ba nomo.
  2. Hendri, Seni (1 September 2019)."Kisah Pemburu Babi Asal Nias di Aceh Timur, Dijual Ya, Makan tidak, Ini Alasannya." SerambiNews.Com, mufaigi 20 Nopember 2020