Ae ba nösi

Instruksi

Moroi ba Wikipedia
Instruksi wangerai nisura bakha ba wakake sombuyu sotöi Python

Lafotöi instruksi sambua wanuturu nibe'e samösa niha ba niha bö'ö. Bahiza ba gama-gama elektronik simane komputer, radio, smartphone btn., instruksi andrö no fanuturu hadia zedöna mufalua nisura faoma kode. Ba duma-duma bakha ba gambara ba nga'örö andre, oroma sambua instruksi ba wangerai molo'ö lala wanguma'ö ya'ia ba Python.

Lasura instruksi ni'oguna'ö ba wangoroma'ö sinura awö gambara ba Internet faoma kode HTML. Na omasi ita ena'ö tesura aöndrö sambua nisura faoma HTML, tabe'e instruksi khönia: <i>, duma-dumania: <i>aöndrö wehede andre</i>, oroma ia tobali: aöndrö wehede andre.

Oya ngawalö wakake sombuyu ni'oguna'ö ba wanura instruksi khö komputer: so Python, so HTML, so wiki btn. Ba wangoroma'ö ngawalö nisura ba nga'örö andre te'oguna'ö wiki. Ena'ö tesura awe'e-we'e zura, lasura instruksinia ba wiki faoma '''. Duma-dumania na lasura: '''awe'e-we'e tesura da'a''', oroma ia dania: awe'e-we'e tesura da'a.