Tionghoa

Moroi ba Wikipedia

Tionghoa ma zui Tionghwa (moroi ba Li Hokkien; Hanzi tradisional: 中華; Hanzi sederhana: 中华; Li Pinyin: Zhōnghuá; Pe̍h-ōe-jī: Tiong-hôa) no töi niha si tefaböbö ba soi moroi ba Tiongkok ni'oguna'ö ba Indonesia.[1] Ba wangoguna'ö simane no tefabö'ösi niha Tiongkok, eluahania niha sowanua ba Tiongkok (ba Li Indonesia warganegara), moroi ba niha Tionghoa, eluahania niha si tenga sowanua ba Tiongkok ba hiza nga'ötö soi soroi ba Tiongkok.

Börö da'ö so nifotöi niha Tionghoa Indonesia (niha Indonesia moroi ba soi Tionghoa), Tionghoa Malaysia (niha Malaysia moroi ba soi Tionghoa), Tionghoa Singapura (niha Singapura moroi ba soi Tionghoa) ba tanö bö'önia na.

Tionghoa ma Kehai?[bulö'ö | bulö’ö kode]

Ba Danö Niha so göi döi Kehai. Ba hiza töi simane da'e fakhili ira ngawalö döi tanö bö'ö simane niha mbae'a, niha mbekhua ba tanö bö'önia na. Eluahania da'a no bua wehede nifotöi informal ba itaria na i fatutu dödö niha wamondrondrongo ya'ia (ba Li Indonesia menyinggung ma ba Li Inggris offensive).

Fagölö ira me föna na niha Gunungsitoli mu'ao ira khö ndra niha moroi ba Nias Tengah lamane, "He niha Gomo!" Ba dödöra tenga sa ha manguma'ö wa niha da'ö moroi ba Gomo ia, ba hiza no lala wango'aya niha moroi ba Nias Tengah. Simanö göi döi Gehai, heŵa'ae no tobali to'ölö la'oguna'ö ia ba gotalua ösa niha. Ba ginötö andre si so ya'ita, töra-töra ba nifotöi kode etika Wikipedia,[2] ta'odödögö wamolakhömi awöda zamösana, fao ba da'ö niha moroi ba soi bö'ö, tenga ha niha moroi ba soida samösa. Andrö wa sinangea lö ta'oguna'ö wehede Gehai ba hiza Tionghoa si tobali tandra wa tafolakhömi ndra talifusöda moroi ba soi Tionghoa. Simanö göi lö takaoni sa'ae niha mbae'a ndra talifusöda moroi ba Tapanuli ma zui niha mbekhua ndra talifusöda moroi ba hulo Batu/niha Bugis.

Faigi[bulö'ö | bulö’ö kode]

Umbu[bulö'ö | bulö’ö kode]

  1. Budaya Tionghoa Archived 2012-04-19 at the Wayback Machine
  2. Tenga ha Wikipedia zamarou ya'ita ba wamolakhömi awöda niha. Fefu agama ba budaya mamarou simane. Bakha ba agama Niha Keriso, fangomasi'ö awö no tobali furu-furu goroisa samösa me imane Yesu, "Omasi'ö nawöu simane fangomasi'öu ndra'ugö" (Matai'o 22:37–39)