Solo (fakake)

Moroi ba Wikipedia

solo, sitobali sulu ba wofanö bazibongi solo asese lafake ba mbanua badanö Niha, mendrua manö bazilö mu be'e listri, solo, tea'azökhi moroi balewuö, la fo'ösi faoma fanikha tanö awena lazozo mbalönia faoma sawu mbanio ma nukha nukha.Solo ba Li Indonesia obor.

Maaf, Artikel ini lebih tepat di tulis di Wiki Kamus