Sola

Moroi ba Wikipedia
Ae ba navigasi Ae ba wangalui

Sola ya'ia da'ö fangandrö khö ndrawa nifa'ema khö Allah (töi lowalangira), si to'ölö khöra ba ndrawa so khöra sola lima kali (5 x) lalau ero maökhö. Ba wamalua ya'ia , so goigoi sedöna mu'o'ö. Na so zi fasala, lö itema lowalangira wangandröra da'ö. Ero ero hari Zumaha göi lalau Sola Zumaha, ira matua fefu möi ira ba mosagi.