Ae ba nösi

Simalambuo

Moroi ba Wikipedia

Simalambuo ya'ia da'ö no sambua döi(töi) geu sabe'e sauri ba danö niha. Simalambuo meföna ha eu sinumbua simane eu bö'ö, ba hiza itugu la'ila niha ba danö niha wa eu da'ö sökhi ba aro na la'oguna'ö ia tobali döla-döla ba wangahaogö omo. Simalambuo, fa'auri geunia na no ara ba ebua ba alaŵa hogu, lö arawa-rawa, oya zadölö-dölö i oroi mbörö, ba daha nia, lö aganau sibai. Meno ato niha ba moguna geu andre sitobali lambe-lambe, buatö, toga, fafa, bagolö ba tanöbö'önia sohuna ba döla-döla nomo, börö da'ö ato niha zamotuwu ,a sananö simalambuo, la'odödögö wananö ba danö ma bakabu ba wo henagö fe'aso döla-döla soguna ba wangahaogö omo.

Fangehaogö eu simalambuo[bulö'ö | bulö’ö kode]

Simalambuo, sauri ba kabu, sambua sinumbua si lö marase niha wamotuwu ya'ia me tola auri ba gotalua geu bö'ö. Na no atua mbulu zimalambuo, ba irugi inötö wangoguna'ö ya'ia simane wo bali'ö ya'ia toga soguna ba döla-döla nomo, ba la obö ia, lafalo'o, la toto ma zui lasila molo'ö fa'amoguna. Fanoto toga, la fadölö khönia zinali ma bana si no mubayoini akho enaö molade wa'adölö nitörö bawa wato, garagazi ma seso. La su'a ha'uga wa alawa ba fa'awe'e-we'e ma bolonia molo'ö fa'amoguna. Na no maulu lasu'a, awena la toto fake fato ma lagaragazini. Na atö soguna ba wafa ma bagolö, la fili ba gotalua zimalambuo sauri sesolo ma'ifu, sitola la boboto tobali fafa. Ba da'a folobö, fake fato, latoto ba wo su'a ha wa ebolo wafa ni oguna'ö, amena la garagazini faoma garagazi tanga. Me fatua lö ofeta wangogunaö seso ba Danö Niha, fangehaogö wafa ma bagolö lafake garagazi sanau, la haogö kudo-kudo ma lafotöi kalanga garagazi, la be'e yaŵa geu sesolo si no la bana no mege, ba la börötaigö wo garagazini. Samösa tou ba samösa zangagö yaŵa, la fahökha garagazi, hulö zanari-nari irege fefu tesila tobali fafa, bagolö. Ba ginötö iada'a no so lala saoha ba niha me no so wakake fanaba, ba fogaragazini geu, ya'ia da'ö seso.