Olayama

Moroi ba Wikipedia
Ae ba navigasi Ae ba wangalui


Ya'ahowu! No örugi Wikipedia Nias,
ensiklopedia nifalului zato. No so 1.516 nösi.
  Fa'anö zura si bohou

  Sura amilita
Tablets of the Ten Commandments in The Ten Commandments trailer 2.jpg

Fulu Goroisa Lowalangi no sambua gangowuloa fulu goi-goi si tobali dane-dane wamahaö lala wa'auri fefu agama nifotöi agama si fakhai khö Gaberahamo (Yahudi, Niha Keriso ba Islam). Molo'ö Zura Ni'amoni'ö, oroisa andrö no ifa'ema Lowalangi khö Moze, ba no isura ia Moze ba dete gara wanura. Börö da'ö itaria göi tefotöi ia Kara Wanura Huku ma ba Li Ibrani לוחות הברית (lûḥōt habbǝrît) eluahania kara wanura amabu'ula.

Bakha ba Gereja Katolik fulu goroisa no tobali dane-dane fefu wamaha'ö. Na mangaku horö ira ba lasekhegö dödöra molo'ö zi fulu goroisa. Na omasi lasofu hadia zöndra Gereja ba gofu hadia ia zalua ba niha (fangetu'ö halöŵö ba politik, famunu niha, korupsi, fangosawuyu, fangaekhugö nono, fasuwöta, btn.) ba silötolalö'ö lasofu hadia zi no ifakhoi Lowalangi ba zi fulu goroisa andrö. (Baso fulu goroisa molo'ö teologi ba da'a.)
  Gambara amilita
Ira simöi mohalöŵö ba Pingyao, China, Yuni 2007
No oi fasösö ndra sohalöŵö yaŵa ba moto si tölu gaolo-gaolo andre. Tebua ira möi ba nahia wolaŵöra ba zahulö fatua lö na oi maoso niha mbanua.
  Salua föna
Da'a tou zalua ba mbaŵa si ŵalu:
  Hadia ö'ila
Ba da'a tou so ngawalö wangi'ila si tola tesöndra ma zui sedöna tesura bakha ba Wikipedia:
  • wa sanura Amakhoita Li Niha (Tata Bahasa Daerah Nias, 2002), Yasato Harefa, no göi samösa sanura sinunö (komponist)?
  • wa sanura Amakhoita Li Niha Raya (A grammar of Nias Selatan, 2001) tenga Ono Niha, ba hiza no samösa niha safusi uli moroi ba Australia sotöi Lea Brown?
  • wa so göi gamakhoita Li Niha nisura ba Li Indonesia nifa'anö Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Struktur Bahasa Nias, 1983)?
  • wa buku amakhoita Li Niha fondrege atua no tesura ba li Jerman nifa'anö Heinrich Sundermann me 1892 (Kurzgefasste Niassische Grammatik, Moers) ba me 1913 (Niassische Sprachlehre, 's-Gravenhage)?