Wikipedia:Olayama

Moroi ba Wikipedia
(Saekhu moroi ba Olayama)
Ae ba navigasi Ae ba wangalui
Wikipedia Nias
ensiklopedia nifalului zato ba li Niha.
No so 1.621 ngawua zura.
Oguna'ö nahia yaŵa ba högö zura (faigi gambara ) ba wangalui hadia ia.

Fa'anö zura si bohou

Halö templat zura si faudu ba Formulir wanura
Moguna inspirasi? So gangolifa zura sinangea mu'a'asogö ba da'a. Baero da'ö so göi ngawalö zura si lö tesöndra ba da'a.

Sura amilita

Hong Kong no sambua gölana onia'öta (li Indonesia khusus) ba Tiongkok Selatan. Sowanua khönia 7,5 juta niha heŵa'ae fa'ebolonia ha 1.104 km2. Börö da'ö Hong Kong no tobali sambua ba gotalua nahia fondrege fasösö niha ba gulidanö. Tetou'ö ia barö wamatörö Inggris me 1898 irugi 1997.

Götö wamatörö Inggris andrö abölö tedou wangalui niha ba Hong Kong. Baero wa'atedou lala wangalui owua-wua göi dödö zowanua khönia: bosi wa'oya nifotöi kriminalitas no adawa-dawa, oya tefasindro zekola, simanö göi te'a'asogö nomo niha si no bihasa, so oya nifotöi lembaga samalua halöŵö si sökhi si tobali fanolo zato ba oya tefasindro gereja.

Hana tola alua khö Hong Kong zimane andre? Molo'ö gubernur Hong Kong safuria, börö me "so khönia lala wamatörö ba ngawalö huku si sökhi awö lala waniaga sanema'ö gofu haniha manö".

I'otarai 1997 mangawuli Hong Kong khö Tiongkok, heŵa'ae no göi la'osara'ö ira samötörö Inggris ba Tiongkok, wa ba zi 50 fakhe i'otarai 1997 mufatörö Hong Kong molo'ö prinsip "sambua negara dombua lala wamatörö". (Baso dohu-tohunia)

Gambara amilita

MiMi Aung (★ 1968) no samösa insinyur Amerika ba Jet Propulsion Laboratory, sondrönia'ö sambua tim samazökhi helikopter si hombo ba planet Mars nibe töi Ingenuity. Töi halöŵö nigogohenia manajer proyek. Tobali tehöngö ia me köfa sihombo nifa'ohe'öra andrö ofeta ba Mars me 18 Februari 2021. Töra-töra me helikopter andrö muhombo ia si föföna sibai me 3 April 2021.

Salua föna

Da'a zalua ba mbaŵa si fulu:
 • 01/10/1958: Tebörögö mohalöŵö NASA, sangosili mbanua si yaŵa.
 • 01/10/2022: Mate 182 niha samaigi wamaisa bola otaluara Arema faoma Persebaya ba stadion Kanjuruhan, Malang.
 • 06/10/1998: Fuli so Majalah TEMPO aefa iböhöli woraka ya'ia famatörö Orde Baru öfa fakhe föna da'ö.
 • 11/10/1962: Ibokai Konsili Vatikan II Paus Yohannes XXIII.
 • 14/10/1582: Lö hadia ngaluo andre ba fefu negara sangoguna'ö Kalender Gregorian, kalender fondrege muzawili ba gulidanö ni'oguna'öda ma'ökhö. Aefa 13 mbaŵa i'anema'ö 15 mbaŵa.
 • 19/10/1999: Iröi Indonesia Timor Timur, aefa ia ba zi 24 fakhe wamatörö Indonesia.
 • 23/10/1983: Rafe si föföna sibai Majelis Umum PBB ba New York.
 • 24/10/1648: Tetandratangani Fa'atulö Westfalen ba Münster, Jerman, sombatogö zi 30 fakhe wasuwöta ba gotaluara niha Protestan ba niha Katolik ba Eropa.
 • 24/10/1945: Tebörögö nifotöi Piagam PBB, si tobali famasindro resmi PBB
 • 25/10/1945: Tohare 6.000 zaradadu Amerika ba si fao awö khönia nifotöi Sekutu ba Surabaya ba wondra'u ndra saradadu Jepang ba Indonesia.
 • 27/10/312: Oroma gangilata röfa khö Konstantinus I nibali'önia sambua tandra sasese te'oguna'ö ba liturgi gereja irugi ma'ökhö, ya'ia da'ö Chi Ro (dombua hurufo Yunani si föföna döi Keriso). Tandra ☧ andre asese ta'ila ba stola ni'oguna'ö ndra ere ba Gereja Katolik ma fandrita ba Gereja Protestan.
 • 28/10/1928: Tefa'olo hölu ndraono si hino döla nifotöi Sumpah Pemuda ba rafe ndraono si hino döla ba Batavia (Töi Jakarta me föna). Ba wama'olo andre göi te'anunöisi si föföna sibai zinunö Indonesia Raya.
 • 29/10/1863: Tefasindro Palang Merah Internasional ba Jenewa, Swiss.
 • 31/10/1517: Ifalemba 95 tesis ba mbawandruhö Gereja ba Wittenberg Martin Luther, si tobali böröta nifotöi Reformasi Protestan

Hadia ö'ila?

Hadia ö'ila
 • wa Wikipedia Nias no sambua nahia wangi'ila (pengetahuan) ba li Niha? Ba zi so föna tola tesöndra wanema li ba gofu hadia wanofu niha yaŵa ba Wikipedia.
 • wa fefu desa ba Danö Niha awö lala wanura töinia satulö so bakha ba Wikipedia Nias? Baero da'ö so göi data statistik awö peta si fakhai khönia.
 • wa ba Wikipedia Nias tesöndra gangolifa fefu desa ba kecamatan awö hikaya (sejarah) si fakhai ba zi sambua desa ma kabupaten ba Danö Niha?
 • wa ba Wikipedia Nias tola tesöndra wamotokhi zimane hadia YouTube, WhatsApp, btn. awö informasi sanandrösa ba negara, tokoh, btn.?

Halöŵö bö'ö Wikimedia

Wikipedia andre no nihönagö Wikimedia Foundation, sambua amaota si lö mangalui hare. Baero ba Li Niha so na sa Wikipedia ba Li Indonesia ba ba ngawalö li bö'ö ba Indonesia simane: Aceh, Bali, Banjar, Banyumasan, Bugis, Gorontalo, Jawa, Madura, Melayu, Minangkabau, Sunda, ba Tetun.

Baero Wikipedia ba so göi na sa proyek tanö bö'ö multi-bahasa khö Wikimedia Foundation:

Wikimedia Commons Commons
Girö-girö media
Wiktionary Wiktionary
Kamus
Wikisource Wikisource
Ngawalö gumbu
Wikinews Wikinews
Ngawalö duria
Wikibooks Wikibooks
Ngawalö mbuku
Wikiquote Wikiquote
Ngawalö gamaedola
Wikispecies Wikispecies
Ngawalö spesies
Wikiversity Wikiversity
Ngawalö wamomaha
Wikivoyage Wikivoyage
Ngawalö wanörö
Wikidata Wikidata
Wikidata
Meta-Wiki Meta-Wiki
Koordinasi Wikimedia
MediaWiki MediaWiki
Software Wiki