Ae ba nösi

Guru

Moroi ba Wikipedia
Samösa Guru manura ba wafa wanura.

Guru ba wehede sansekerta गुरू ma na la fo'eluaha ia guru ma samahaö. Ba li Danö Niha fehede guru andre, no tola la töfaigö ia khö zamahaö, hiza oya lala wamo'eluaha me fehede guru no tola latöfaigö ia göi simane; guru note, guru gelemu, guru tuo, tenga ha khö zamahaö ba zekola. Inötö wanörötödö wa'atumbu zamahaö andre ba Indonesia ya'ia da'ö ero tanggal 25 November. Eluaha molo'ö nitöngöni guru andre na lafaigi ba ŵa'a li ba li Indonesia te tandrösaigö ia ba wehede abua ma "berat" heŵa'ae na lafaehagö geluaha si no oi la'ila niha ya'ia da'ö samösa niha samahaö zi sambua fangi'ila.[1][2][3] Molo'ö ni'ila niha fefu, guru ma samahaö ya'ia da'ö samösa zamahaö ba sekolah negeri mazui ba swasta si so fangi'ila lala wamahaö si no so lohe-lohe ba danga ma no awai ia isöndra sambua gelar sarjana, ba latema ia molo'ö huku ma undang-undang guru faoma dosen si so ba Indonesia.[4]

Eluaha Guru[bulö'ö | bulö’ö kode]

Guru ma samahaö ya'ia da'ö samatunö lala ba wangi'ila zi sambua famahaö niha ma iraono sibohou ebua si no irugi döfi möi ba zekola he sekola sito'ölö simane; pendidikan formal, ya'ia da'ö pendidikan dasar, ba pendidikan menengah simanö göi pendidikan atas. Guru-guru da'a no oi so zi lö tola lö'ö la'okhögö fangi'ila tebai niha si lö hadöi dane-dane ba wamahaö. Ba hiza elua zamahaö ni'ila niha sato, ya'ia da'ö niha samatunö ngawalö wangi'ila sibohou.[2]

Eluaha Nitöngöni[bulö'ö | bulö’ö kode]

Ba agama Hindu, guru ma samahaö andre sambua dandra ba zisambua nahia ni'amoni'ö si so fangi'ila si töra moroi ba niha bö'ö ma sangokhögö fangi'ila ilmu vidya ba tenga ha da'ö ya'ia samösa samazaewe fangi'ila. Samösa guru ma samahaö ya'ia da'ö samösa sanuturu lala ba wa'ahatö khö zokhö ya'ia (pemandu spiritual) khö nifahaönia.

Na ba agama Buddha, guru ma samahaö ya'ia da'ö samösa zolohe nifahaönia ba lala satulö. Hiza nifahaö ba da'a no lafaigi zamahaö ma guru andrö, sambua famaedo Buddha ma Bodhisattva.

Fabö'ö göi ba Sikhisme ma agama Sikh, guru ma samahaö andre arakhagö fagölö ya'i ira zimane ba Hindu faoma Budha, ha ya'i labe'e wetaro guru ma samahaö andre ba nahia salaŵa moroi ba ngawalö wangi'ila tanöbö'ö. Hiza no so khöra wa'afarisayo ba wamataro zamahaö andrö khö zi dafulu guru Sikh. Guru ma samahaö si'oföna; ya'ia da'ö; Guru Nanak Dev ya'ia zamasindro agama da'a.

Ba India, Tiongkok, Mesir, faoma ba Israel manema'ö famahaö moroi khö guru ya'ia da'ö samösa sololohe dadaoma; imam ma nabi. Börö da'ö, samösa guru ma samahaö samösa nifosumange ba gotalua nono mbanua ba itaria labali'ö ia satua same'e mene-mene ba niha sato.

Faigi Göi[bulö'ö | bulö’ö kode]

Umbu[bulö’ö kode]

  1. "Jabatan fungsional guru dan angka kreditnya" (PDF). Arsip moroi versi asli (PDF) irugi 2022-03-05. Mufaigi me 2023-11-24. 
  2. 2,0 2,1 Taniredja, Tukiran; Sumedi, H. Pudjo; Abduh, Muhammad (30 Januari 2017). Guru yang Profesional. Bandung: Alfabeta. ISBN 978-602-289-223-6. 
  3. Peraturan pemerintah no.74 Tahun 2008 Tentang Guru. Jakarta : Depdiknas
  4. Depdiknas. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 TentangGuru Dan Dosen. Jakarta: Depdiknas.

Khai-khai baero[bulö'ö | bulö’ö kode]