Ae ba nösi

Firö

Moroi ba Wikipedia

Firö ya'ia da'ö sambua gefe nifake me inötö ndra Hulando.

Gambara 1. Firö Koin Hindia Belanda kuno Ratu Wilhelmina 1 Gulden (depan)
Gambara 2. Firö Koin Hindia Belanda kuno Ratu Wilhelmina 1 Gulden (Belakang)

Famörögö

[bulö'ö | bulö’ö kode]

Ono niha tehöngö börö hadania nifalua irugi ia'da'e. Sambua hada sitehöngö ya'ia da'ö hada ba wamalua falöwa. Ba wamalua falöwa da'a, so sambua goi-goi nibönökhi nono matua ya'ia da'ö fame'e böwö ba zowatö. Böwö da'e ya'ia gana'a, bawi, kefe, böra, ba firö, ba tanöbö'önia.

Fangoguna'ö firö

[bulö'ö | bulö’ö kode]

Firö ma ni fotöi kefe Hulando da'a te'oguna'ö nasa ia ba Danö Niha irugi ia'da'e. Firö da'e te'oguna'ö ia sitobali sambua lala nitörö ba wamönökhi böwö ba zowatö. Fa'oya wirö nibe'e molo'ö hada zisambusambua banua. Aefa da'ö, gefe Hulando andre tola göi te'oguna'ö ia ba wanema howu-howu ma tefetefe moroi ba zatua khö ndraono. Tola göi mu bali'ö ba rofia awö wame'e tolo-tolo ba niha. Firö da'e moharago si'ai ia ba nono niha, börö ba wa'atedou ginötö gefe da'e ibörögö ahori irege abua ba wangalui. Da'e fefu alua börö me oi fefu hadia ia zoguna mu öli ba rofia. Aefa da'ö, inötö wa mazökhi gefe Hulando da'e zotatukö hauga mböli nia ba rofia. Sasesenia firö silö mu bali'ö ba rofia mu tibo'ö, ba so göi zame'e yawa.