Fangesa dödö

Moroi ba Wikipedia

Fangesa dödö ya'ia da'ö salua ba niha zamati sambua agama ba wamalalini era-erara moroi ba zambö baga numalö ba wangodödögö wamalua satulö si no tefakhoi ba wamatira.