Ae ba nösi

Fakuku

Moroi ba Wikipedia

Ba danö niha, wa'oya mai-mai silö taya ofeta ma'ökhö. Na situmbu ba ndröfi sara ngahönö a siŵa ngaotu a fitu ngafulu ofeta sara ngahönö a siŵa ngaotu a siŵa wulu lö olifu ira mai-mai da'ö. Fakuku ma töinia sambuatö laŵa'ö fambini-mbini, si oföna ua lalau fa si, ma lamane fatitimili, ba wotatugöi haniha zangagö Endro, na i'ila atö dania ba gotalua zifaoma si so ba gendro, ba ya'ia zogatini sangagö endro. Ba wotatugöi sangagö endrö na'ato atö ba labörötaigö la'erai lamane : titimili ti'ara gati-ati sora ba zoriti, sasa marafadi, haniha zaefa yamö'ia ba gendro, lari kudo.

Fanötöi fotatugöi zimöi ba gendro da'ö yaŵa, te awena ia da'a lasura ia, ba möi sitobali balö nisura ba ziso föna.