Eropa

Moroi ba Wikipedia

Eropa ya'ia da'ö no sambua danö sebua si so tanö ba gaekhula danö Asia. Olania tanö ba gatumbukha so ba Turki, tanö ba gaekhula aekhu ba nasi sebua Atlantik, tanö yöu ba Rusia ba tanö raya ba nasi Mediterania.