Ae ba nösi

Elemu

Moroi ba Wikipedia


Elemu, gelemu ba Danö Niha ya'ia da'ö si so fa'abölö ba samalua sahöli-höli dödö si lö itema fangera-ngerada ya'ita niha si to'ölö. Ba Danö Niha oya zo'elemu mböröta, ba iada'a no alö sa'ae börö me no mamati Ndraono Niha ba agama. Niha so'elemu, so gurunia, nifotöi guru gelemu.[1]

Fagönasa, ya'ia ba wa mofökhö awönia. Si fagöna si to'ölönia ba mangalui salisi ma börö horö irege so dane-dane ba wamalua fagönasa. Ba hiza fagönasa andre, ba fangoroma'ö fa'alaŵa gelemu si no isöndra. Ba na no göna ba so khöra dalu-dalu, ba nalö la andrö tolo, ba tola göi i'ohe mate.Fagönasa simane, faosa (tika) ba famadöni zimatua ndra matua, fangöndru ndro ndra alawe so'ono, ba so göi sizundre (nifogambara), ba tanö bö'önia simane fama'ele'ö.

  1. Halawa,E (21 Pebruari 2007). "Elemu: Solohe ba Wa'atekiko" Archived 2020-09-28 at the Wayback Machine. NiasOnline.Net