Huhuo:Penduduk Asli Amerika

Moroi ba Wikipedia
Ae ba navigasi Ae ba wangalui

Ono Niha Amerika ya'ia da'ö angowuloa fefu-fefu soi si toröi ba danö sebolo Amerika me lö tohare nasa niha moroi ba Eropa. Hadia Ensiklopedis nga'örö zura Amerika andre khöda?. hadia fefu-fefu i bale, baero da'ö hadia moguna zura da'a ba nono niha? Ha söndra, bologö dödö na ambö fagöna, Saohagölö. Yasanto Lasetalk (Huhuo zangoguna:Yasanto Lase) 23:02, 24 Baŵa si sara 2021 (WIB)

Awena famörögö (rintisan) da'a Ma. Layak, ya'ia. Famaedonia "Penduduk Asli Amerika". Tola tafaigi na no lakhaigö ba Wikipedia bö'ö ba gametahö gambera si so "Ba li bö'ö". banio (fahuhuo) 00:59, 25 Baŵa si sara 2021 (WIB)
Ha ube manö döinia Ono Niha Amerika. Na so famaedo "Penduduk Asli Amerika" khöda tola tafa'ema. banio (fahuhuo) 01:07, 25 Baŵa si sara 2021 (WIB)
Ya'ahowu, sambua lö eluaha zura da'a ba Li Niha, hewisa wa öbaranikö wanura : *Penduduk Asli Amerika* ö ali ba Li Niha: Ono Niha Amerika, hezo öhalö geluaha da'a, .... idugu lö mozökhi lualuanua. Ya'ahowu. Yasanto Lase (talk) 00:31, 26 Baŵa si sara 2021 (WIB)
No ufawu'a Ma. Saohagölö. banio (fahuhuo) 05:36, 26 Baŵa si sara 2021 (WIB)