Danö sebolo

Moroi ba Wikipedia
Ae ba navigasi Ae ba wangalui

Danö sebua (benua) ya'ia da'ö safoto danö sebolo nizuzu nasi sebolo. Wa fabö'ö ia ba hulo ya'ia da'ö fa'ebua nia. Töitöi danö sebua nitema'ö niha sato ya'ia da'ö Asia, Eropa, Afrika, Amerika, ba Australia. So göi sanguma'ö danö so'esi miraya Antartika sambua danö sebua, so göi sobagi Amerika tobali dombua, Amerika Yöu faoma Amerika Raya. Fangera-ngera tanö bö'ö ya'ia da'ö wa ha sambua danö ira Asia Eropa, lakaoni ia danö Eurasia. Mogo'ö fanema'ö niha sato, danö sabölö ebolo ya'ia da'ö Asia ba sabölö ide-ide Australia.